REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS – DJ BATTLE

NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU
Organizatorem konkursów jest Dobre Imprezy ul. Grabowa 12, 95-200 Pabianice NIP 731 136 27 08

ZASADY GŁOSOWANIA
– Głosowanie w Battle Dj odbywa się podczas live Dobreimprezy TV. Aby oddać głos na uczestnika należy sprawdzić na stronie www.dobreimprezy.tv przypisaną treść sms do danego uczestnika biorącego udział w Battle DJ.
– Bramka do głosowania sms 7248 koszt 2 zł plus 23% VAT . Wszystkie szczegóły dotyczące glosowania znajdują się na stronie www.dobreimprezy.tv
– Ilość oddanych głosów na jednego uczestnika jest dowolna z jednego numeru telefonu.
– W przypadku remisu w głosowaniu Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania dogrywki pomiędzy uczestnikami, którzy uzyskali taką samą ilość punktów.
– Sposób realizacji głosowania określa Dobreimprezy, a kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące głosowania rozstrzyga zawsze Organizator.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
– Osoby wysyłające smsy w głosowaniu biorą udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Dobreimprezy TV oraz sponsorów.
– W przypadku nadużyć uczestników wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są wyłącznie przez Organizatora.
– Warunkiem wygrania nagrody jest podanie prawidłowej treści sms np. bitwa.1, bitwa 1, bitwa1 .
– Sms wysłany tylko z prefix czyli np. bitwa, nie będzie zaliczony jako głos na uczestnika i też ta osoba nie będzie brała udziału w losowaniu nagród.
– Należy uważnie sprawdzić treść sms jaką trzeba wysłać aby głos został zaliczony. Informacje dotyczące głosowania oraz treści sms znajdują się na stronie www.dobreimprezy.tv, www.djbattle.pl  oraz na Facebook https://www.facebook.com/dobreimprezytv/

INFORMACJA O WYGRANEJ
– Osoby o wygranej nagrodzie zostaną poinformowane drogą SMS oraz na oficjalnym profilu na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/dobreimprezytv/

ODBIÓR NAGRÓD
– Aby odebrać nagrodę, wcześniej należy to uzgodnić z organizatorem w jaki sposób będzie odebrana nagroda. Formy odbioru nagrody to, wysyłka na wskazany adres uczestnika lub odbiór osobisty.
– W przypadku nie uzgodnienia z organizatorem formy odbioru nagrody w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia głosowania (czyli 5 dni roboczych), Organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
– Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami). Do opłacenia podatku (w wysokości obliczonej zgodnie z ustawą) zobligowany jest zwycięzca konkursu.

PULA NAGRÓD
– Fundatorem nagród jest organizator oraz sponsorzy konkursów, z którymi Dobreimprezy TV zawarło umowy sponsorskie.
– Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Dobreimprezy TV, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Dobreimprezy TV. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.
– Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w Dobreimprezy TV Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
– Kwestie sporne rozstrzyga organizator głosowania. Od decyzji organizatora nie ma odwołania.